"Pokaż populistom gest Kozakiewicza."

Wypowiedź z 2007 r.

"25-lecie transformacji oceniam jako wielki sukces. 
Do 1989 r. Polska cofała się gospodarczo przez 300 lat 
w stosunku do Zachodu. Dopiero po 1989 r. zaczęliśmy nadrabiać stracony czas. Osiągnęliśmy największy przyrost PKB wśród krajów naszego regionu. Tylko malkontent lub populista może ignorować takie fakty."

Prof. Leszek Balcerowicz, Rzeczpospolita, 4 czerwca 2014.

Konferencja FOR: Analiza reform gospodarczych na Węgrzech i w Polsce

Konferencja z udziałem prof. Leszka Balcerowicza...
czytaj więcej

Compilation of Leszek Balcerowicz's publications

Kompilacja publikacji prof. Leszka Balcerowicza....
czytaj więcej

Wywiad z Leszkiem Balcerowiczem w 5 TV Channel

Oglądaj