"Pokaż populistom gest Kozakiewicza."

Wypowiedź z 2007 r.

"25-lecie transformacji oceniam jako wielki sukces. 
Do 1989 r. Polska cofała się gospodarczo przez 300 lat 
w stosunku do Zachodu. Dopiero po 1989 r. zaczęliśmy nadrabiać stracony czas. Osiągnęliśmy największy przyrost PKB wśród krajów naszego regionu. Tylko malkontent lub populista może ignorować takie fakty."

Prof. Leszek Balcerowicz, Rzeczpospolita, 4 czerwca 2014.

Prof. Leszek Balcerowicz w Rzeszowie

Prof. Leszek Balcerowicz przebywa dziś (15 grudnia) w Rzeszowie, gdzie uczestniczy w debacie poświęconej 25. rocznicy przemian ustrojowych oraz wolnych...

czytaj więcej

Książka: "Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza"

Problematykę wzrostu gospodarczego podejmują autorzy książki "Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza". Prac...

czytaj więcej

Prof. Leszek Balcerowicz: Musimy bić się o sukces, Rzeczpospolita

"Badania pokazują, że właśnie dzięki temu, że na początku nie odkładaliśmy zmian i robiliśmy je szybko i szerokim frontem, Polska miała najmniejszy spadek PKB i najszybciej potem osiągnęła wzrost" - mówi Leszek Balcerowicz.
Oglądaj