"Pokaż populistom gest Kozakiewicza."

Wypowiedź z 2007 r.

"25-lecie transformacji oceniam jako wielki sukces. 
Do 1989 r. Polska cofała się gospodarczo przez 300 lat 
w stosunku do Zachodu. Dopiero po 1989 r. zaczęliśmy nadrabiać stracony czas. Osiągnęliśmy największy przyrost PKB wśród krajów naszego regionu. Tylko malkontent lub populista może ignorować takie fakty."

Prof. Leszek Balcerowicz, Rzeczpospolita, 4 czerwca 2014.

Kalendarium spotkań z Leszkiem Balcerowiczem: "Wolność, rozwój, demokracja"

Cykl spotkań z Leszkiem Balcerowiczem...
czytaj więcej

Książka "Wolność, rozwój, demokracja"

Zbiór najważniejszych tekstów Leszka Balcerowicza...
czytaj więcej

IDEE 18/10/2017 Za dużo gadaczy, za mało działaczy [IGRZYSKA WOLNOŚCI], Liberte.pl

"Demokrację najlepiej pojmować [...] jako otwartą, uczciwą, regularną konkurencję polityczną, która wyraża się w wolnych wyborach".

Oglądaj