"Pokaż populistom gest Kozakiewicza."

Wypowiedź z 2007 r.

"25-lecie transformacji oceniam jako wielki sukces. 
Do 1989 r. Polska cofała się gospodarczo przez 300 lat 
w stosunku do Zachodu. Dopiero po 1989 r. zaczęliśmy nadrabiać stracony czas. Osiągnęliśmy największy przyrost PKB wśród krajów naszego regionu. Tylko malkontent lub populista może ignorować takie fakty."

Prof. Leszek Balcerowicz, Rzeczpospolita, 4 czerwca 2014.

Prof. Leszek Balcerowicz na konferencjach o Europie Wschodniej

10 lipca prof. Leszek Balcerowicz weźmie udział w dwóch konferencjach o tematyce wschodnioeuropejskiej: Warsaw Euro – A...

czytaj więcej

KSIĄŻKA „ODKRYWAJĄC WOLNOŚĆ. PRZECIW ZNIEWOLENIU UMYSŁÓW”

Zapraszamy do lektury książki "Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów", do której Leszek Balcerowicz dokonał wyboru tekstów i napisał wstęp...
czytaj więcej

Prof. Leszek Balcerowicz w rosyjskich mediach, Radio Wolna Europa

Rozmowa z prof. Leszkiem Balcerowiczem o transformacji gospodarczej z okazji 25. rocznicy upadku komunizmu w Polsce w Radiu Wolna Europa

Oglądaj