"Pokaż populistom gest Kozakiewicza."

Wypowiedź z 2007 r.

"25-lecie transformacji oceniam jako wielki sukces. 
Do 1989 r. Polska cofała się gospodarczo przez 300 lat 
w stosunku do Zachodu. Dopiero po 1989 r. zaczęliśmy nadrabiać stracony czas. Osiągnęliśmy największy przyrost PKB wśród krajów naszego regionu. Tylko malkontent lub populista może ignorować takie fakty."

Prof. Leszek Balcerowicz, Rzeczpospolita, 4 czerwca 2014.

Kalendarium spotkań z Leszkiem Balcerowiczem: "Wolność, rozwój, demokracja"

Cykl spotkań z Leszkiem Balcerowiczem...
czytaj więcej

Książka "Wolność, rozwój, demokracja"

Zbiór najważniejszych tekstów Leszka Balcerowicza...
czytaj więcej

Prof. Leszek Balcerowicz: Wzywam do większej mobilizacji, Gazeta Wyborcza - Szczecin

"Trzeba wzmacniać zorganizowany, pokojowy protest".

Oglądaj