Powrót do indeksu publikacji
Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku
2010-11-04

Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku

"Niniejsza książka jest poświęcona przede wszystkim zagadnieniom wolności, zmianom jej zakresu oraz skutkom różnic lub zmian w zakresie wolności dla rozwoju, zwłaszcza gospodarczego. Szczególną uwagę poświęcam wolności gospodarczej, która wyraża się głównie w formach własności oraz w zakresie wolnego rynku. Obydwa czynniki zależą od sposobu działania państwa, a w tym zwłaszcza od skali jego interwencjonizmu."

POBIERZ: