Powrót do indeksu wiadomości
2017-01-06

Oświadczenie w sprawie NPZ Life

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi udziału prof. Balcerowicza w kampanii firmy NPZ Life na Ukrainie informujemy, że Profesor nigdy nie współpracował z NPZ Life, nie zna działalności tej firmy i nigdy nie wyraził zgody na wykorzystanie jego wizerunku. Wszelkie działania i kampanie promocyjne prowadzone są bez wiedzy i zaangażowania Profesora.