Powrót do indeksu wiadomości
2017-05-23

Leszek Balcerowicz prelegentem 27. konferencji International Trade and Finance Association

W dniach 31 maja – 3 czerwca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się 27. konferencja International Trade and Finance Association (IT&FA). 

Jednym z gości konferencji będzie prof. Leszek Balcerowicz. Profesor otworzy drugi dzień konferencji wygłaszając krótki wykład pt. "Systematic forces, shocks and economic growth". 

IT&FA to towarzystwo naukowe z centralą w USA, powstałe ponad ćwierć wieku temu, z inicjatywy tak znanych ekonomistów zajmujących się problematyką wymiany międzynarodowej jak H.P.Gray. J.H.Dunning, D.Salvatore, T.Ozawa czy R.E.Baldwin. IT&FA skupia obecnie grono członków ze wszystkich kontynentów, które spotyka się każdego roku późną wiosną, celem przedstawienia wyników najnowszych badań i dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami w gospodarce światowej.

Więcej na temat IT&FA i dorocznych konferencji towarzystwa można dowiedzieć się ze strony internetowej www.itfaconference.org