Powrót do indeksu publikacji
Walka o elementarz
2010-11-04

Walka o elementarz

"Chciałbym się na chwilę oderwać (choć może tylko pozornie) od naszych spraw bieżących i przedstawić kilka uwag na tle najnowszego, bardzo interesującego raportu Banku Światowego "Budowanie instytucji dla rynku". Omawia on ogromną literaturę naukową na temat zależności między różnymi cechami instytucji w rozmaitych krajach a rozwojem gospodarki i - w efekcie - poziomem życia ludzi. Instytucje są pojmowane w raporcie szeroko; obejmują struktury oraz zakres i sposób działania państwa, prawo i jego egzekwowanie, różne typy organizacji gospodarczych, a także mechanizmy nieformalnego współdziałania w mniejszych grupach naturalnych, na przykład finansowanie przedsięwzięć gospodarczych w ramach rodziny czy rodu."

POBIERZ: