Cytaty Leszka Balcerowicza

"Aby wolna Polska była krajem sukcesu."

Wypowiedź z 2008 r.

"To, co często wyróżnia ludzi, którzy w czynach szkodzą swojemu krajowi, to nadużywanie patriotycznej retoryki."

Newsweek, 29 listopada 2015 r.

"Jeżeli minister finansów jest lubiany, to znaczy, że jest zły."

Rzeczpospolita w cytatach, s 36, 1991 r.

"Pokaż populistom gest Kozakiewicza."

Wypowiedź z 2007 r.

"Wolność w ustroju praworządnym nie jest przywilejem rozdawanym przez władze polityczne. Wolność jest prawem jednostki."

Wypowiedź z 2007 r.

"W najbliższych miesiącach sytuacja finansowa może się w Polsce nawet poprawiać. W Grecji też się poprawiała – w miarę jak politycy stymulowali konsumpcję kosztem późniejszego krachu".

Polska The Times, 4 marca 2016 r.