Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja...
2010-12-31

"Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja...

...Szkice z przełomu epok." Wybór obejmuje w większości opracowania wydane w latach dziewięćdziesiątych za granicą, szkice połączone ze sobą dwoma głównymi tematami
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Prof. Leszek Balcerowicz: Czy państwa Unii będą bankrutować?
2010-12-17

Prof. Leszek Balcerowicz: Czy państwa Unii będą bankrutować?

W związku z toczącą się dyskusją na temat możliwości kontrolowanego bankructwa państw strefy euro, Peterson Institute for International Economics opublikował artykuł prof. Leszka Balcerowicza „Sovereign Bankruptcy in the European Union in the Comparative Perspective”.
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Niebezpieczna metafora
2010-11-04

Niebezpieczna metafora

"To nie promowanie poszczególnych "kół zamachowych" prowadzi do wzrostu gospodarki, ale dobra polityka makroekonomiczna..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Ochrona przed krótkowzrocznością
2010-11-04

Ochrona przed krótkowzrocznością

"W poważnej myśli konstytucyjnej pojawia się pytanie, jaki kształt należy nadać państwu, aby nie było ono źródłem nieszczęść i zagrożeń dla ludzi, lecz stwarzało warunki zapewniające im fizyczne bezpieczeństwo, współpracę..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Rewolucja w świecie finansów
2010-11-04

Rewolucja w świecie finansów

"Kapitalizm nie jest statyczny, lecz podlega zmianom, w pewnych okresach wolniejszym, a w innych - szybszym. Od kilkunastu lat mamy fazę szybszych przemian. Szczególnie dynamicznym przekształceniom podlega..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Instytucje, głupcze!
2010-11-04

Instytucje, głupcze!

"Polityka bywa jak teatr i nie ma co się na to obrażać. W tym teatrze trzeba umieć dobrze grać, jeżeli chce się dobrze robić reformy. Ale ta gra nie powinna reform zastępować..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej