Batalia o niższe podatki
2010-11-04

Batalia o niższe podatki

"Obniżka podatków da większe środki dużym, średnim i małym firmom na tworzenie miejsc pracy. Wzmocni także bodźce do zwiększania legalnego, deklarowanego dochodu..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Awans biednych olbrzymów
2010-11-04

Awans biednych olbrzymów

"Jesteśmy bombardowani wiadomościami, że bieda i nierówności na świecie gwałtownie rosną oraz że jest to spowodowane globalizacją. Ten pesymistyczny przekaz pochodzi między innymi z niektórych..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Socjalizm, kapitalizm, transformacja
2010-11-04

Socjalizm, kapitalizm, transformacja

"Niniejsza książka jest wstępnym podsumowaniem moich wieloletnich badań, odnoszących się do instytucji, zmian instytucjonalnych (nazywanych często "systemowymi"), zachowań ludzkich..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku
2010-11-04

Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku

"Niniejsza książka jest poświęcona przede wszystkim zagadnieniom wolności, zmianom jej zakresu oraz skutkom różnic lub zmian w zakresie wolności dla rozwoju, zwłaszcza gospodarczego. Szczególną uwagę..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Państwo w przebudowie
2010-11-04

Państwo w przebudowie

"Oddaję w ręce Czytelników następny - po Wolności i rozwoju - zestaw szkiców. Myślę, że tytuł tej książki: Państwo w przebudowie, dobrze oddaje jej treść..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Toward a Limited State
2010-11-04

Toward a Limited State

"W niniejszym opracowaniu zamierzam skoncentrować się na kryteriach wyznaczania optymalnego zakresu aktywności państwa oraz na kwestiach związanych z relacjami pomiędzy jednostką a państwem..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej