Dawać wędkę, a nie rybę
2010-11-04

Dawać wędkę, a nie rybę

"Za wielkimi obietnicami części polityków kryje się często zapewnienie, że w naszych kieszeniach będzie mniej pieniędzy..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Bałtycki tygrys
2010-11-04

Bałtycki tygrys

"Jak najlepiej przygotować Polskę do dobrego wy-korzystania możliwości przyspieszenia rozwoju, pojawiających się wraz z naszym członkostwem w Unii Europejskiej? Odpowiedź w zasadzie jest jasna: trzeba..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Rewolucja w świecie finansów
2010-11-04

Rewolucja w świecie finansów

"Kapitalizm nie jest statyczny, lecz podlega zmianom, w pewnych okresach wolniejszym, a w innych - szybszym. Od kilkunastu lat mamy fazę szybszych przemian. Szczególnie dynamicznym przekształceniom podlega..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Pieniądz jako kopalina
2010-11-04

Pieniądz jako kopalina

"Co najczęściej słyszymy w publicznych dyskusjach o finansach naszego państwa? Ano, że pieniądze się "znajduje" albo się muszą "znaleźć". Pieniądz jest więc traktowany jako kopalina, którą wydobywa się spod..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
O rezerwach na chłodno
2010-11-04

O rezerwach na chłodno

"Do słów, które wzbudzają w pewnych kręgach politycznych silne emocje, dołączył - zdawałoby się sucho i technicznie brzmiący termin - "rezerwy". Niektórym pomieszały się zupełnie rezerwy celowe tworzone przez banki..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Jak w banku
2010-11-04

Jak w banku

"W naszym kraju - w odróżnieniu od Węgier i Czechosłowacji - socjalizm schodził do grobu przy galopującej inflacji, co zawsze osłabia lub wręcz niszczy instytucje finansowe..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej