Niewolnicy Keynesa
2010-11-04

Niewolnicy Keynesa

"W trzech ostatnich szkicach starałem się pokazać, jak choroba finansów państwa (duże wydatki budżetu, wysokie podatki, duży deficyt) szkodzi rozwojowi gospodarki, a w skrajnym wypadku powoduje jego załamanie..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej